+90 216 505 08 09 Whatsapp +90 538 237 77 72 info@karadenizgergitavan.com

Gümüşhane gergi tavan ürün çeşitliliği ile sektör içerisinde yer alıyor. Günümüz adı ile bilinen Gümüşhane ili, eski zamanlarda Roma ve Bizans döneminde adı Argyropolis olarak bilinmekte idi. Bu il adının sözcük kökeni ise Argyros, Türkçede gümüş anlamına karşılık gelmekte ve Polis ise sizinde birçoğunuzun da tahmin edeceği üzerine kent anlamına gelmektedir. Yani şu anki anlamına karşılık yine benzer biçimde eski Roma ve Bizans dada adı gümüş kente karşılık gelmekte olan bu kent doğu Karadeniz’in önemli bir parçası konumundadır. Gümüşhane ilinde yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda bulunan eserler ışığında bu kentin tarihinin M.Ö 3000’li yıllara kadar gittiği bilinmektedir. Burada zamanında birçok savaş yaşanmasının nedeni ise bu bölgenin önemli bir ticaret yolu üzerinde bulunmasıdır. Bununla birlikte bu bölgenin adından da anlaşılacağı üzere gümüş madenlerinin oldukça herkes tarafından meşhur olarak bilinmesidir. Bu bölgede yaşanılan savaşlar genellikle Bizans-Abbasi ve Bizans-Emevi arasında gerçekleşmiştir. Bu savaşlar 7. Yüzyıl sonları ve 8. Yüzyıl başları arasında gerçekleşmiştir. Daha öncesinde de yaşanan milattan önceki savaşlar da bu bölgenin tampon konumu nedeniyle birçok kez bu kente tanıklık etmiştir.

Tarihine Genel Bakış

Bu bölge birçok farklı tarihe tanıklık etmesinin yanı sıra maalesef ki günümüze pek bir eser ulaşamamıştır. Asurluların Gümüşhane de bulunduğu süre içerisinde kentteki gümüş madenlerini sıkça kullanması nedeni ile şu anda Gümüşhane de gümüş rezervi pek olmamaktadır. Asurlardan sonra Hititler zamanında da Hititlerin kaynak olarak kullandığı maden yine gümüş olmuştur. Zira Hititler alışverişte değer ölçüsü olarak gümüşü kullanıyorlardı. M.Ö 860 yıllarında Hitit imparatorluğu batıdan Frigler ve kuzeyden de Kaşkarların saldırıları sonucu bölge Urartuların egemenliği altına girmiştir. Urartular zamanında egede bulunan Argonotlar “konuk kabul etmeyen hırçın deniz” diye adlandırdıkları bu Karadeniz ilinin ünlü madenlerinin olduğu Gümüşhane iline nüfus etmişlerdir. Yıl milattan önce 560 yılını gösterdiğinde ise Medler Gümüşhane kentini ele geçirmişlerdir. Daha sonrasında Medler yıkılmış ve yerine kurulan Pers imparatorluğu ise bu bölgeyi egemenliği altına almıştır. Sonrasında bu bölgeyi yılda 300 gümüş vergiye tabi tutmuşlardır. Persler zamanında bu bölgede Yunanlarla yapılan savaşlarda bu bölgede yaşayan halk da bu savaş içerisine zorla sokulmuştur.

Gümüşhane Tarihi

Milattan önce 350’li yıllarda Makedonya kralı Büyük İskender Pers imparatorluğuna son vermişlerdir. Fakat Büyük İskender bu bölgeye uzanamamış ve sonuç olarak da bu bölge bir süreliğine politik olarak boşlukta kalmıştır. Ege adalarından biri olan Kios adasının sahibi Mitridates bu bölgenin gümüş madenleri bakımından önemini kavrayıp İris (Yeşilırmak) ve Lykos yani bugünkü ilçe adı (Kelkit) bölgelerini ele geçirdi. Buraya savunma amaçlı yüzlerce kale yapıldı. Kelkit yakınlarında roma ordusu ile yapılan savaşta Pontus’lular yenilince Gümüşhane dağlarına kadar geri çekildiler. Pontus ordusu zor duruma düştüğü zamanla içerisinde Gümüşhane’nin bu dağlık bölgeleri ordu için iyi bir geri çekilme merkezi oluyordu. Ve sonuç olarak da Pontus ordusu

Gümüşhane Roma Dönemi

Gümüşhane dağlarına geri çekilmişti. Daha sonrasında meydana gelen Kavimler göçü sırasında roma imparatorluğu ikiye bölünmüş ve bunlar Batı Roma ve Doğu Roma imparatorluğu olarak tarihi süreci devam ettirmişlerdir. Sonrasında ise Gümüşhane kenti Doğu Roma yani diğer adı ile Bizans imparatorluğu egemenliği altında kalmıştır. Bizans imparatorluğu döneminde Gümüşhane kenti Bizans ve Hazar askeri anlaşmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Daha öncede paragraf başında belirttiğim gibi Gümüşhane ilinin Bizans dönemindeki adı Argyropolis’dir. Bölgede gerçekleşen birçok savaşın nedeni ise yine daha önce belirttiğim gibi tarihi İpek ticaret yolu üzerinde olmasıdır. Bununla birlikte Gümüşhane kentinin adından da anlaşılacağı üzere içerisinde birçok gümüş madeni rezervini barındırmasıdır. İşte bu iki neden tarih boyunca bu kentte birçok savaşın yaşanmasına ve bu topraklarda birçok insanın kanının dökülmesine neden olmuştur. Bu yörenin Türkler ile olan ilk tanışıklığı ise nihayet 1016 yılında Çağrı beyin Anadolu’ya yaptığı akınlar sayesinde bölge ilk kez Türklerin eline geçmiştir. Bundan 55 yıl sonra olan 1071 yılında ise Malazgirt savaşından sonra kent Selçuklu egemenliği altına girmiştir.

Akkoyunlular

Bundan ortalama 396 yıl sonra bölge kenti olan Gümüşhane, Akkoyunluların egemenliği altında bulunmuşlardır. Tabi bundan önce 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon Rum İmparatorluğuna son vermesinden sonra Gümüşhane Osmanlı egemenliği altına girmiştir. Fakat 1467 yılında Gümüşhane ili Akkoyunlar tarafından Osmanlıdan geri alınmıştır. Daha sonrasında bu kentte egemenlik Akkoyunlar tarafından devam etmiştir. Ta ki 1514 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından kesin olarak alınarak Osmanlı egemenliği altına girene kadar. Bu tarihten sonra herhangi bir ülke egemenliği altına girmeyen Gümüşhane, 1520 yılında Osmanlı tahtına geçen Kanuni Sultan Süleyman ile birlikte restore edilmiş ve birçok yeni yapı burada inşa edilmiştir. Bu restore ve inşa süreci Kanuni Sultan Süleyman İran seferine çıkarken birçok gümüş madeni rezervinin bulunduğu ve yine birçok medeniyet ve uygarlığa ev sahipliği yapmış bu kentin restore edilmesini ve bununla birlikte Kanuni Sultan Süleyman’ın emri ile bu tarihi kente 50 ev yapılmış ve Süleymaniye cami inşa edilmiştir.

18.yy

18.yy’dan itibaren gerileme sürecine giren ve eski gücünü yitirmeye başlayan Osmanlı İmparatorluğu birçok yerden yaralar almıştır. Bu yaralardan birisi de 1877 yılında patlak veren Osmanlı-Rus savaşıdır. Bu savaş devamının sonrasında yaşanan gelişmelerde ise 1916 yılının 7 Temmuzunu gösteriyor iken Rusların Doğu Karadeniz işgali sonrasında bölge çok büyük zararlara uğramış ve bu bölgede yaşam olanaksız bir duruma gelmiştir. Bu Doğu Karadeniz işgali sırasında Rus güçleri 1916 yılının 20 Temmuz’unda orduları ile Gümüşhane’ye giriş yapmışlardır. Burada yer alan Türk birlikleri Ruslara karşı 1 gün bile dayanamayacak güç de olduklarından dolayı Rusların Gümüşhane’ye girdiklerinin hemen o günü Ruslar Torul ilçesine kadar gelmişlerdir. Konumu itibari ile Trabzon’un sınırında bulunan Torul ilçesi Rusların eline geçmesinden dolayı Ruslara Trabzon yolu açılmıştır. Ruslar Gümüşhane’ye girdikleri günden hemen 2 gün sonra Gümüşhane’nin bir ilçesi olan ve oldukça büyük bir toprak parçasına sahip olan Kelkit’e girerek akşama doğru burayı ele geçirmeyi başarmışlardır. Bu işgalleri fırsat olarak gören Ermeniler ise Gümüşhane de birçok katliama, taciz ve tecavüz olaylarına girişmişlerdir.

Gümüşhane

Fakat Rusya kendi ülkesinde iç karışıklık ile sallanırken 7 Kasım 1917 yılında Bolşevik devrimi çıkması ile birlikte Ruslar kendi ülkelerinde yaşadıkları devrimden 41 gün sonrasında 18 Aralık 1917 yılında Erzincan Mütarekesini imzalamış ve sonrasında Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz illerinden ordularını geri çekmişlerdir. Fakat Rus orduları geri çekilmelerine rağmen Ermeni çeteleri tarafından Gümüşhane de katliam ve tecavüz olayları maalesef ki durdurulamamıştır. Ki zaten tam olarak Rus orduları da Gümüşhane ve ilçelerinden çekilmemişlerdir. Fakat Torul 14 Şubat, Gümüşhane merkez 15 Şubat, Kelkit ise 1918 yılının 17 Şubat günü Rus ordularından arındırılmış ve artık Gümüşhane kenti ilçe ve köyleri huzura kavuşturulmuştur. Gümüşhane Yavuz Sultan Selimin egemenliğine girdikten sonra ilk olarak Erzurum ilinin bir ilçesi yapılıyor. Fakat bu kısa bir süre devam ettikten sonra Gümüşhane Trabzon ilinin bir ilçesi konumuna getiriliyor. Cumhuriyet ilan edildikten sonra ise 1925 yılında Gümüşhane Trabzon ilçesi olmaktan çıkarılıp yeni bir il haline getiriliyor. Böylece Gümüşhane Doğu Karadeniz’in değerli ve önemli bir ili haline gelmiş oluyor. Yıl 1925’de Gümüşhane il olduğu sırada bu kent, Gümüşhane merkez, Kelkit, Torul, Şiran ve Bayburt olmak üzere 5 ilçeden oluşmaktaydı. Bu 5 ilçede toplam olarak 377 köy vardı. Bu 377 köy içerisinde ise 16943 tane ev bulunmakta idi. Bu evlerde ise 101153 kişi yaşamaktaydı. 1925 yılında Gümüşhane hakkındaki bu bilgiler Trabzon Salnamesinde belirtilmiştir. Ayrıca Gümüşhane’nin il olmasından sonraki ilk belediye başkanı Osman Ataç olmuştur. Şimdi ise günümüz Gümüşhane’sinde var olan illerden sizlere söz edeceğiz.

Gümüşhane İlçeleri

Genel anlamda Gümüşhane nüfusu kültürünün sahip olduğu gelenek ve görenekleri konuşacak olursak bu kentin ilçeleri içerisinde genel anlamda karadeniz kültürüne rastlanmaktadır. Ki zaten geçmişe de bakacak olursak Gümüşhane Yavuz Sultan Selim fethettikten sonra Trabzonun bir vilayeti konumuna getirilmiştir. Daha sonrasında bu durum 1925 yılına kadar devam etmiştir. Yıl 1925 olunca, yani cumhuriyet kurulduktan 3 yıl sonra, verilen bir kararname ile Gümüşhane ili artık Trabzonun bir vilayeti olmaktan çıkarılıp, Türkiye Cumhuriyeti üzerindeki topraklarda bir il olma konumu kazanmış oldu. Yani demem o ki Karadeniz kültürü ile çok uzun bir süre boyunca iç içe kalan bu kent doğal olarak bir Doğu Karadeniz ilidir. Osmanlı İmparatorluğu zamanında  Şu anda Gümüşhane kent nüfusu toplam da 170 bin civarındadır. Gümüşhane ilinde şu anda toplam da 6 tane ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler Gümüşhane merkez, Kelkit, Köse, Kürtün, Şiran ve Torul’dur. Aslında 1989 yılına kadar Bayburt da Gümüşhane’nin bir ilçesi konumunda idi. Fakat yıl 1989’a gelince Bayburt bir il oldu. Bu 6 ilçe arasından en fazla nüfus artışı %5 ile Kelkit ilçesinde görülmektedir. En az nüfus artışı ise %-10’a yakın bir rakam ile Şiran’dır.

a-) Gümüşhane’nin En Büyük Nüfusa Sahip İlçesi

Gümüşhane’nin en kalabalık ilçesi ise 57 bin civarındaki nüfusu ile Gümüşhane merkezdir. Burada toplamda 93 tane köy bulunmaktadır. Daha sonrasında 53 binlik nüfusu ile Kelkit Gümüşhane’nin ikinci kalabalık ilçesidir. Kelkit ilçesinde ise toplamda 77 tane köy bulunmaktadır. Özellikle bu ilçelere diğer ilçelerden daha gelişmiş olduğu için gergi tavan montaj servisleri olarak daha hızlı bir biçimde ulaşım olmaktadır.

b-) Gümüşhane’nin En Az Nüfuslu İlçesi: 

Gümüşhane ilçelerinden en az nüfusa sahip olan ilçesi ise 8 bin civarındaki Köse ilçesidir.

Gümüşhane Gergi Tavan Modelleri

Gümüşhane gergi tavan modellerinden söz etmeden önce, sizlere gergi tavanın ne olduğu ve nasıl yapıldığı hakkında bazı bilgileri vermemiz gerekiyor. Böylece konuya daha hakim bir hale gelerek, asıl konumuzla ilgili daha çok varsayımlar yaparak, modelleri daha doğru bir biçimde yorumlayabilirsiniz.

Gergi tavan, ısıtılma yöntemi ile istenilen duruma sokulabilen ve türlü renk ve dokulara girebilen bir yapısal tekniktir. İşte bu teknik dünya tarihi içerisinde tavana ilk olarak uygulanan dekorasyon çeşididir. Her türlü biçimde olabilirler. İşte bu esneklik sayesinde ise gergi tavan modelleri istenilen tarzda ve mimaride çok çeşitli bir biçimde yapılıp uygulanmaktadır. Halk arasında germe tavan olarak da bilinmektedir. Gümüşhane ilimizde gergi tavan ve ilçemizde Kelkit gergi tavan hakkında birçok ustamız bulunmaktadır. İlçemizde de bunların hizmeti son derece yapılandırıcı ve uygun bir fiyatla sizlerin hizmetinize sunulmaktadır. Gergi tavan sadece duvarda olmak zorunda değildir. Bununla birlikte gergi tavan duvarlara da yapılabilir. Gergi tavan özellik yapısı itibari ile asla nemlenmez ve su geçirmez bir yapıdadır. Üzerine herhangi bir boya sürmeye gerek yoktur. Fakat isterseniz üzerine istediğiniz herhangi bir resmi yapıştırabilirsiniz. Arkadan yapılan hoş ve yumuşatılmış bir aydınlatma ile gergi tavan modeli oldukça güzel bir görünüme kavuşturulabilir. Herhangi bir bakıma gereksinim duymayan gergi tavan modelleri temizlenebilir bir özelliğe sahiplerdir. İş yerimizde verdiğimiz bu gergi tavan hizmeti ile sizlere en iyisini sunmaya çalışıyoruz. Ayrıca sunmakta olduğumuz gergi tavan modelleri herhangi bir yangına karşı alev almayan bir yapıya sahiptir. İş yerimizden gelen ustalarımızca çok kısa bir sürede montajı yapılıp istediğiniz hale getirilmektedir. Kendi isteklerinize göre ustalarımız sizlerin hizmetinizdedir.

Gergi Tavan Modelleri Gümüşhane

Gümüşhane ilinin Kelkit ilçesinde vermekte olduğumuz bu hizmeti sadece görüntüsel anlamda bir dekoratif olarak görmeyin. Çünkü bu hijyenik bir uygulamadır ve dolayısı ile sağlık açısından da oldukça önemli bir etkendir. Bu konuya böyle bakmakta da yarar var. Dahası da iş yerimizce verdiğimiz bu hizmet de gergi tavan’ın tasarruf bakımından da sizlere oldukça yatkın bir uygulama olduğunun da garantisini verebiliriz. İş yerimizce hizmetinize sunulan gergi tavan modellerinin tamamı yüzde yüz dönüştürülebilir kimyasal maddelerin bileşimi ile oluşturulmuştur. Bu uygulama tarih sahnesinde daha da geriye gidecek olursak eski Roma, Yunan ve Mısır medeniyetlerinde ipek kumaşlarca bazı dekoratif örgü ve dikişlerle oluşturulan dekorlar tavanlara asılırdı. Yani gergi tavan modellerinden biri olarak bu 3 eski uygarlığın yapmış olduğu bu ipek kumaş modellerini de örnek verebiliriz.

Daha fazla bilgi için sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz. Gümüşhane ilimizin tamamında vermiş olduğumuz bu hizmeti sizlerde evlerinizde görmek istiyorsanız, çok kısa bir montaj ile bunları artık evinizde görebilirsiniz.

Hastane için PVC Gergi Tavan Aydınlatma Gümüşhane

Gümüşhane Tıbbi tesisler. Tıbbi tesisler. PVC Gergi Tavan Aydınlatma malzeme, bu talepleri ve daha fazlasını karşılar. Döşeme, tavan ve duvar kaplamaları. en az 20 yıl sürer Tabela, bölge içi ve hatta sanat dahil olmak üzere sonsuz tasarım olanaklarıyla. PVC Gergi Tavan Aydınlatma hastane iç mekanları dünya çapında popülerdir.

PVC duvar kaplaması

PVC duvar kaplaması estetik, hijyenik ve uygun maliyet özellikleriyle mümkün hastanede bir tercihtir. Gergi Tavan Aydınlatma duvar kaplaması caziptir.

Minimum bakım ile uzun servis ömrü

Gergi Tavan Aydınlatma duvar kaplaması zor değildir. Hasar meydana gelmesi mümkündür. PVCGergi Tavan Aydınlatma duvar kaplaması, sağlık ayarlarında doğru bir avantaj olan yangın geciktiricidir. Önemli, bu hizmet kalitesi, asgari bakım 20 yıl veya daha fazla sürebilir.

PVC Gergi Tavan Aydınlatma

PVC Gergi Tavan Aydınlatma iç mekanlar da hastane gergi tavan içerir. Gergi Tavan Aydınlatma, vinil camlar ile kombine edildiğinde iyi akustik sağlar. PVC döşeme ve duvar kaplaması gibi renkli, kurulumu kolay ve kullanışlıdır.

Islak odalar ve laboratuvarlar
PVCGergi Tavan Aydınlatma, ıslak ve temizleyiciler için popüler bir seçim yapmak gerekir.

Fiberoptik Aydınlatma

Gergi Tavanlar, ruh hali aydınlatma ve yıldızlı gökyüzünün etkilerini en üst düzeye çıkarmak için Fiber Optik Aydınlatma Çözümlerinde en son sunmaktan gurur duyar.

Gergi Tavan aydınlatmasında sağlam deneyim ve ürün bilinirliği, tavan ömrü beklentisi üzerinde hiçbir etkisi olmaksızın, tavan tavan malzemesi ile monte edilmek için en uygun olana benzersiz bir bakış açısı sağlar.

Gergi Tavan görünüşünü veya kabiliyetlerini olumsuz etkilemeyen en güvenli tavan sonlandırma kafaları (0.75 ve 1.0mm) ile lif uçları sağlıyoruz.

Gergi Tavanlar yeni benzersiz sistem aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Uzun ömürlü kompakt ışık kaynağı LED güç ünitesi, hızlı bir şekilde eski moda halojen veya halojen halojen lambaların erken başarısızlıklarına yatkın hale gelir.
Fan veya renk tekerleği motor gürültüsü yok, soğuk çalışma
Düşük işletme maliyeti ile tek ünite güç kaynağı
Fiber optik kombinasyonları ‘yakın ve uzak’ yıldız efektleri üretir
Kumanda ile senkronize olarak birden fazla ünite ile bireysel gereksinimlerinize uyacak şekilde uyarlanmış fiber yoğunluğu
7 renk ile 3 çevrim hızları; beyaz, kırmızı, turuncu, yeşim, yeşil, mavi ve mavi veya istediğiniz herhangi bir renkte ayarlayın
Hafif dökülmeyi önleyen özel kablo demeti ile fiber optik
Çeşitli fiber uzunlukları mevcut
Pırıltı etkisi seçeneği

gergi tavan motif, osmanlı motif,gergi tavan, gergi tavan modelleri, gergi tavan görselleri, 3d gergi tavan,3d barisol, 3d barrisol, 3dstretch ceiling,3d spanndecken

gergi tavan motif, osmanlı motif,gergi tavan, gergi tavan modelleri, gergi tavan görselleri, 3d gergi tavan,3d barisol, 3d barrisol, 3dstretch ceiling,3d spanndecken

gergi tavan motif, osmanlı motif,gergi tavan, gergi tavan modelleri, gergi tavan görselleri, 3d gergi tavan,3d barisol, 3d barrisol, 3dstretch ceiling,3d spanndecken

gergi tavan motif, osmanlı motif,gergi tavan, gergi tavan modelleri, gergi tavan görselleri, 3d gergi tavan,3d barisol, 3d barrisol, 3dstretch ceiling,3d spanndecken

Gergi Tavan İstanbul

Karadeniz Gergi Tavan çok çeşitli iç tasarım uygulamaları sunuyor. Çocuk odası, yemek odası, restoran, sinema, şirket ofisleri veya fuar standları, bu alanların hepsi ve daha fazlası, bir tasarımcının işleyişi ile ilgili bir çalışma veya birliği.
Bir çözüm çözümü ile birlikte Karadeniz Gergi Tavanlar yepyeni bir yaratıcılık seviyesine sahiptir. LED’lerden veya fiber optiklerden gelen ışıkla duvarlara, tavanlarda veya 3d şekillerde basılan görüntüler iç tasarımın sınırlarını zorlar. Arkadan aydınlatılan KaradenizGergi Tavanlar, estetik, şıklık ve işlevselliklerin ilginç bir uygulaını sunuyor.

Karadeniz Gergi Tavan Micro-akustik filmi ile, emiş derecesinde, bir parçanın özel olarak oluşturulduğu, sac ile iç yüzey doğru seçilmiyor. Mikro delikler açısından görünmez olan Mikroakustik, ses ve estetik bir bir araya getirir. Deliklerin sayısı uygun değildir.
Akustik, uzaklığın bir boşluktan uzaklaştırılması gerekmektedir. Levhalarla ilgili ses enerjisinin bir parçası olması gereken geçiş izni. Ses dalgaları odalarına yanklanacakmaya devam edilmelidir, enerji kaybı devam eder ve boşluktaki ses azalır. Karadeniz Gergi Tavan Akustik Tavanlara yerleştirilen teknoloji, muhteşem akustik sonuç elde etmesini sağlamak.

Gergi Tavan Aydınlatma

Işık alanı, benzersiz bir alanın yaratılması ve gösterilmesi için benzersiz ve yaratıcı bir yoldur. Armatür, armatürde aydınlatma sistemleriyle birlikte dikkat çekiyor. Işık kutunun bir nesneyi aydınlatması gerekiyor, ışık kutudan genişler ve üzerinde parlar. Işık kutusundaki LED, bir renk veya çeşitli renklerde olabilir ve bir desen oluşturulabilir veya hala olabilir.

Karadeniz 3D Gergi Tavanlar, müşterinin tasarımına ve özgürleştirilmesi ile kişiselleştirilmiştir. Astraktik, çıktı ve fonksiyonsizlikten ödün vermez. Karadeniz 3D GERGİ TAVAN, bir iç mekana uyacak şekilde uyarlanabilir. Üretim tesislerinde, perakende satış noktalarında veya hastanelerde keskin ve temiz bir ışık için gerekli de kullanılabilir. Bu 3D Tavanın nerede bir şey bulunmadığından, bir, bir, lobi, bar,disko,otel,yatakodası,havuz,olimpik havuz,fabrika,düğünsalonu,konferans salonu, veya showroom için göze bir bir de olabilir.